Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Bevezetés

A Vik és Társa Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

  • 1995.évi CXIX.tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcím adatok kezeléséről
  • 2001.évi CVIII.tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 2008.társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 2008.évi XLVIII.tv. a gazdasági reklám tevékenység alapvető felvételeiről és egyes korlátairól
  • 2011.évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infószabadságról
  • 2016/679/EU Rendelet (2016.április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetben történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 

Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő neve, elérhetősége és képviselője

Vik és Társa Bt.
2890 Tata Bajcsy Zsilinszky út 30

Milyen célból kezeljük az adatokat? ( 1) Kapcsolatfelvétel és a szolgáltatás megrendelése telefonon (szerződés)

( 2) Kapcsolatfelvétel és szolgáltatás megrendelése árajánlat kérése e-mailben (szerződés)

( 3) számlainformációk (adózásról szóló tv. előírásai)

Milyen adatokat tárolunk? (1) (2) kapcsolati adatok: név, cím, email cím, telefonszám a megrendelt szolgáltatás adatai

(3)  számlafizető neve, címe, a számla kötelező adattartalma

Az adatkezelőn kívül kihez jutnak még el az adatok? (1) (2) (3) Beckné Nedermann  Aranka( könyvelés)

2890 Tata Nefelejcs út 42/a

(2) Tárhely és e-mail szolgáltató

CÉGADATOK

Cégnév:
NLG-System Bt.
Cím:
2135 Csörög, Homokbánya u. 26.
Cégjegyzékszám:
13-06-063659
Adószám:
21880106-2-13
Meddig tároljuk az adatokat? (1) (2) A megrendelés esetén a teljesítéstől számított 30 napig, egyéb esetben a kapcsolatfelvétel idejétől számított 30 napig.
Tájékoztatás a jogokról Ön kérheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, azok megismerését, helyesbítését. Ha semmilyen szolgáltatást nem rendel meg, akkor kérheti összes adata törlését.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés a köztünk létrejövő szerződés alapján történik. E szerződés létrejöttét Ön kezdeményezi a kapcsolatfelvétel valamelyik módjával (telefon, interneten vagy emailben). Ön köteles a kért kapcsolati adatokat megadni ahhoz, hogy a szerződést teljesíteni tudjuk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk szolgáltatni vagy a kérdésre válaszolni.

Hová küldheti az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit vagy kéréseit? Adatkezeléssel kapcsolatos kérdései, problémái esetén forduljon hozzánk emailben a vik.bt2001@gmail.com címen. Kérjük, a levél tárgyaként jelölje meg, hogy adatkezelés.
Tájékoztatás a hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetőségéről Ha az adatkezelésünkkel kapcsolatban panaszt kíván tenni, azt a következő címen teheti meg:

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: naih.hu